BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỖI NGÀY

IBM L540 I5 4300 4G 15 INCHES 5TR5 ALO 0933.448.955

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

IBM L540 I5 4300 4G 15 INCHES 5TR5 ALO 0933.448.955W540 i7-4800Q 8G 500 K2100 15" FullHD Gia 16Tr

W530 i7-3760QM 4G 500 Quadpro K1000 FullHD 12Tr

W520 i7-2760QM 4G 500 Quadpro 2000M FullHD 9Tr

W510 i7-740QM 4G 500 QuadproFX880 FullHD 7Tr

T440 i5 4300/ HDD 500Gb/ 4G = 8tr
T431s i7 3678/ SSD 256Gb/ 8G = 7tr9
T450 i5 5300/ HDD 500Gb/ 4G + WWAN 3G = 12tr
T450 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 13tr
T450 i5 5300/ SSD 512Gb/ 16G = 13t5
T450s i7 5600/ SSD 512Gb/ 8G = 17t5
T460 i5 6300/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
T460 i5 6300/ SSD 512Gb/ 16G = 19t5
T460s i7 6600/ SSD 256Gb/ 8G = 22tr
T560 i7 6600U/ SSD 256G/ 16G = 23tr
X240 i5 4300/ SSD 256Gb/ 8G = 9tr
X240 i7 4600/ SSD 256Gb/ 8G = 11tr
X250 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 14tr
X250 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr
X1 Carbon Gen 3 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
X1 Carbon Gen 3rd i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr

L540 i5-4300 4G 500 15" gia 5Tr5

L530 i5-3340 4G 250 15'' Giá 5Tr

L520 i5-2540 4G 250 15" Giá 4Tr5


T530 i5-3340 4G 320 15" gia 5tr5

T520 i5-2540 4G 320 15" gia 5tr

T510 i5-560 4G 250 15" 4T5


T430 i5-3340 4G 250 14"webcam gia 5Tr

T420 i5-2540 4G 250 14"webcam gia 4tr

T420 i7-2620 4G 250 14"webcam gia 5Tr5

T410 i5-540M 4G 250 14" 3Tr5


T500 P8700 2G 160G 15'' gia 2Tr5

T400 P8700 2G 160G 14'' gia 2Tr5

T61p T7300 2G 160G 14" gia 2Tr


X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 6tr (Tablet Xoay 360)

X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 5Tr

X220 i5-2540 4G 320G 12.5" gia 5tr (Tablet Xoay 360)

X220 i5-2540 4G 250G 12.5" gia 4Tr

X201 i5-560 4G 250G 12.5" gia 3Tr2

X201 i7-640 2G 250G 12.5" gia 3Tr9 (Tablet xoay 360*)

X200 P8600 2G 80G 12" gia 2Tr

X61 T7100 2G 80G 12" gia 1Tr8

IBM L530 I5 I5 3340 4G 15INCHES ALO 0933.448.955W540 i7-4800Q 8G 500 K2100 15" FullHD Gia 16Tr

W530 i7-3760QM 4G 500 Quadpro K1000 FullHD 12Tr

W520 i7-2760QM 4G 500 Quadpro 2000M FullHD 9Tr

W510 i7-740QM 4G 500 QuadproFX880 FullHD 7Tr

T440 i5 4300/ HDD 500Gb/ 4G = 8tr
T431s i7 3678/ SSD 256Gb/ 8G = 7tr9
T450 i5 5300/ HDD 500Gb/ 4G + WWAN 3G = 12tr
T450 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 13tr
T450 i5 5300/ SSD 512Gb/ 16G = 13t5
T450s i7 5600/ SSD 512Gb/ 8G = 17t5
T460 i5 6300/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
T460 i5 6300/ SSD 512Gb/ 16G = 19t5
T460s i7 6600/ SSD 256Gb/ 8G = 22tr
T560 i7 6600U/ SSD 256G/ 16G = 23tr
X240 i5 4300/ SSD 256Gb/ 8G = 9tr
X240 i7 4600/ SSD 256Gb/ 8G = 11tr
X250 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 14tr
X250 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr
X1 Carbon Gen 3 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
X1 Carbon Gen 3rd i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr

L540 i5-4300 4G 500 15" gia 5Tr5

L530 i5-3340 4G 250 15'' Giá 5Tr

L520 i5-2540 4G 250 15" Giá 4Tr5


T530 i5-3340 4G 320 15" gia 5tr5

T520 i5-2540 4G 320 15" gia 5tr

T510 i5-560 4G 250 15" 4T5


T430 i5-3340 4G 250 14"webcam gia 5Tr

T420 i5-2540 4G 250 14"webcam gia 4tr

T420 i7-2620 4G 250 14"webcam gia 5Tr5

T410 i5-540M 4G 250 14" 3Tr5


T500 P8700 2G 160G 15'' gia 2Tr5

T400 P8700 2G 160G 14'' gia 2Tr5

T61p T7300 2G 160G 14" gia 2Tr


X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 6tr (Tablet Xoay 360)

X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 5Tr

X220 i5-2540 4G 320G 12.5" gia 5tr (Tablet Xoay 360)

X220 i5-2540 4G 250G 12.5" gia 4Tr

X201 i5-560 4G 250G 12.5" gia 3Tr2

X201 i7-640 2G 250G 12.5" gia 3Tr9 (Tablet xoay 360*)

X200 P8600 2G 80G 12" gia 2Tr

X61 T7100 2G 80G 12" gia 1Tr8

IBM X230 I5 3340 4G GIÁ 5TR ALO 0933.448.955W540 i7-4800Q 8G 500 K2100 15" FullHD Gia 16Tr

W530 i7-3760QM 4G 500 Quadpro K1000 FullHD 12Tr

W520 i7-2760QM 4G 500 Quadpro 2000M FullHD 9Tr

W510 i7-740QM 4G 500 QuadproFX880 FullHD 7Tr

T440 i5 4300/ HDD 500Gb/ 4G = 8tr
T431s i7 3678/ SSD 256Gb/ 8G = 7tr9
T450 i5 5300/ HDD 500Gb/ 4G + WWAN 3G = 12tr
T450 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 13tr
T450 i5 5300/ SSD 512Gb/ 16G = 13t5
T450s i7 5600/ SSD 512Gb/ 8G = 17t5
T460 i5 6300/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
T460 i5 6300/ SSD 512Gb/ 16G = 19t5
T460s i7 6600/ SSD 256Gb/ 8G = 22tr
T560 i7 6600U/ SSD 256G/ 16G = 23tr
X240 i5 4300/ SSD 256Gb/ 8G = 9tr
X240 i7 4600/ SSD 256Gb/ 8G = 11tr
X250 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 14tr
X250 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr
X1 Carbon Gen 3 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
X1 Carbon Gen 3rd i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr

L540 i5-4300 4G 500 15" gia 5Tr5

L530 i5-3340 4G 250 15'' Giá 5Tr

L520 i5-2540 4G 250 15" Giá 4Tr5


T530 i5-3340 4G 320 15" gia 5tr5

T520 i5-2540 4G 320 15" gia 5tr

T510 i5-560 4G 250 15" 4T5


T430 i5-3340 4G 250 14"webcam gia 5Tr

T420 i5-2540 4G 250 14"webcam gia 4tr

T420 i7-2620 4G 250 14"webcam gia 5Tr5

T410 i5-540M 4G 250 14" 3Tr5


T500 P8700 2G 160G 15'' gia 2Tr5

T400 P8700 2G 160G 14'' gia 2Tr5

T61p T7300 2G 160G 14" gia 2Tr


X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 6tr (Tablet Xoay 360)

X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 5Tr

X220 i5-2540 4G 320G 12.5" gia 5tr (Tablet Xoay 360)

X220 i5-2540 4G 250G 12.5" gia 4Tr

X201 i5-560 4G 250G 12.5" gia 3Tr2

X201 i7-640 2G 250G 12.5" gia 3Tr9 (Tablet xoay 360*)

X200 P8600 2G 80G 12" gia 2Tr

X61 T7100 2G 80G 12" gia 1Tr8

IBM X201 TABLET XOAY 360 ĐỘ CORE I7 GIÁ 3TR999 ALO 0933.448.955

Cấu hình chuẫn của máy:
 • CPU Intel Core i7 L620 2.00G x 4 Cache 6M chạy rất nhanh, dòng CPU tiết kiệm điện
 • Ram DDr3 4G bus 1333
 • HDD 250GB
 • Card màn hình Intel HD core i7 1.7G - đồ họa nhanh, mát
 • LCD 12 inch LED chuẩn HD, Cảm ứng xoay 180 độ rất mượt, led lụa chống chói, sáng đẹp
 • Web cam 2.0 zin theo máy
 • Pin 9 cell sài 4 tiếng, cực khủng,  win7 bản quyền
 • ===//=========
 • W540 i7-4800Q 8G 500 K2100 15" FullHD Gia 16Tr

  W530 i7-3760QM 4G 500 Quadpro K1000 FullHD 12Tr

  W520 i7-2760QM 4G 500 Quadpro 2000M FullHD 9Tr

  W510 i7-740QM 4G 500 QuadproFX880 FullHD 7Tr

  T440 i5 4300/ HDD 500Gb/ 4G = 8tr
  T431s i7 3678/ SSD 256Gb/ 8G = 7tr9
  T450 i5 5300/ HDD 500Gb/ 4G + WWAN 3G = 12tr
  T450 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 13tr
  T450 i5 5300/ SSD 512Gb/ 16G = 13t5
  T450s i7 5600/ SSD 512Gb/ 8G = 17t5
  T460 i5 6300/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
  T460 i5 6300/ SSD 512Gb/ 16G = 19t5
  T460s i7 6600/ SSD 256Gb/ 8G = 22tr
  T560 i7 6600U/ SSD 256G/ 16G = 23tr
  X240 i5 4300/ SSD 256Gb/ 8G = 9tr
  X240 i7 4600/ SSD 256Gb/ 8G = 11tr
  X250 i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 14tr
  X250 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr
  X1 Carbon Gen 3 i7 5600/ SSD 256Gb/ 8G = 18tr
  X1 Carbon Gen 3rd i5 5300/ SSD 256Gb/ 8G = 16tr

  L540 i5-4300 4G 500 15" gia 5Tr5

  L530 i5-3340 4G 250 15'' Giá 5Tr

  L520 i5-2540 4G 250 15" Giá 4Tr5


  T530 i5-3340 4G 320 15" gia 5tr5

  T520 i5-2540 4G 320 15" gia 5tr

  T510 i5-560 4G 250 15" 4T5


  T430 i5-3340 4G 250 14"webcam gia 5Tr

  T420 i5-2540 4G 250 14"webcam gia 4tr

  T420 i7-2620 4G 250 14"webcam gia 5Tr5

  T410 i5-540M 4G 250 14" 3Tr5


  T500 P8700 2G 160G 15'' gia 2Tr5

  T400 P8700 2G 160G 14'' gia 2Tr5

  T61p T7300 2G 160G 14" gia 2Tr


  X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 6tr (Tablet Xoay 360)

  X230 i5-3340 4G 320G 12.5" gia 5Tr

  X220 i5-2540 4G 320G 12.5" gia 5tr (Tablet Xoay 360)

  X220 i5-2540 4G 250G 12.5" gia 4Tr

  X201 i5-560 4G 250G 12.5" gia 3Tr2

  X201 i7-640 2G 250G 12.5" gia 3Tr9 (Tablet xoay 360*)

  X200 P8600 2G 80G 12" gia 2Tr

  X61 T7100 2G 80G 12" gia 1Tr8

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

IBM Lenovo Thinkpad X201 3tr2 alo 0933448955

IBM Lenovo Thinkpad X201
Gia; 3.299.000đ - Hotline: 0868.100.939
Dòng máy đẳng cấp, thành công nhất của Lenovo. Chất lượng bền bỉ, hiệu năng khỏi chê.
Kích thước 12″, cân nặng dưới 1,5kg – Thích hợp cho những ai có nhu cầu di chuyển nhưng cần máy có hiệu năng cao.
Cấu hình nguyên bản IBM Lenovo Thinkpad X201:
CPU: Intel® Core™ i5-520M Processor (3M Cache, 2.66 GHz)
Ram: 4GB DDR3
HDD: 250 GB
VGA: Intel HD Graphics Share
Màn hình 12″ chống chói, ZIN, sáng đẹp không lỗi lầm!
Pin sử dụng trên dưới 2 giờ
Khác: USB 3.0, eSATA…

IBM ThinkPad T410 đồ họa mạnh mẽ. Độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ

IBM ThinkPad T410 đồ họa mạnh mẽ. Độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ
Gia; 3.499.000đ - Hotline: 0868.100.939

Cấu hình máy:
- CPU: CORE i5 M520 4cpu tốc độ 2.4G Cache 3M - chạy rất mạnh và mát, có thể làm việc 24/24
- Ram ddr3 4G bus 1333
- HDD sata2 250G 7200v chống sốc, tốc độ truy xuất cao
Đặc biệt Card đồ họa Intell HD core I5 mạnh nhé, chơi Game, đồ họa mượt mà
- Cấu hình Khủng, Card màn hình Khủng + main good tạo nên Sức mạnh không tưởng cho IBM Thinkpad T410
Máy chạy rất nhanh, Đồ họa tốt, chơi game online mượt mà

- LCD 14.1 wide LED HD được phủ lớp chống chói đặc biệt dành cho Doanh Nhân. độ phân giải cao sáng đẹp cực kì luôn, coi máy sẽ hiểu
Display port cao hơn HDMI, wifi chuẩn N, VGA, PCI, 3 USB, 1394, E sata, đầu đọc thẻ nhớ.


ThinkPad T420 I5 - 2520 Cấu hình cao - bền bỉ - LH; 0933.448.955

ThinkPad T420 Cấu hình cao, thiết kế chắc chắn, bền bỉ
Gia; 3.999.000đ - Hotline: 0868.100.939

- CPU Intel® Core™ i5-2520M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz)
- RAM 4GB bus 1333GHz
- Ổ cứng HDD 250GB
- Màn hình 14.1inch HD (1366x768) Anti-Glare LED-backlit
Card đồ họa Intel HD Graphics 3000
- Cổng giao tiếp 2x USB 2.0, USB 2.0 Always on, eSATA/USB, IEEE 1394, RJ11, RJ45 Ethernet/LAN, VGA, DisplayPort, Combo audio jack, ExpressCard, 4-in-1 digital card reader, Smart card reader
- ThinkPad T420 có thiết kế cổ điển theo truyền thống của các dòng Laptop Lenovo Thinkpad trước đây. Máy có thiết kế khung bằng hợp kim Carbon chịu lực và lớp vỏ Nhung đen chống xước, vẻ ngoài của máy khá vuông vức có thể sẽ không quá ưng mắt ở lần nhìn đầu tiên, nhưng thực tế càng dùng lâu mọi người lại càng yêu thích vẻ ngoại hình bụi bặm, phong trần của Laptop Thinkpad T420.Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Lenovo Thinkpad L530 i5 gia 4.999.000 alo 0933448955

IBM Thinkpad L530 Core i5 Ivy Bridge 15.6" cấu hình mạnh màn hình lớn, Cực kì bóng bẩy và sang trọng, pin rất tốt 2h. Cấu hình zin, Máy nguyên zin còn mới đẹp long lanh, cấu hình mạnh Core I5 Thế hệ 3 chơi games, đồ họa mạnh mẽ, mát và bền vô đối. Độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ. 

Laptop IBM Thinkpad L530 mới xách tay về, Chất lượng vô đối. 

 • Máy nguyên ZIN 100%, chạy rất mướt, Tất cả là hàng ZIN theo máy, tính đồng bộ rất cao - chạy mướt rượt ah.

 • Ngoại hình máy đẹp 99% - Sài kĩ, Máy còn liền lạc, cứng cáp, lớp vỏ còn long lanh, bàn phím còn như mới chưa bóng.

 • Các cổng sáng choang, Xem máy sẽ thích ngay.

 • Cấu hình Tốt,Giá rẽ, độ bền cao, thiết kế đẹp màn hình rộng phục vụ công việc đồ họa khá với chíp sử lý đồ họa bao mát Intel HD4000.

Cấu hình chuẩn của máy:

 • CPU Intel® Core™ 3rd Generation Intel® Core™ i5-3320M (2.60 GHz, 3MB L3, 1600MHz FSB) chạy cực nhanh, Mát (Bao chạy nguyên ngày không thấy nóng). 

 • Ram DDr3 4G buss 1600. 

 • HDD 250 G chống sốc, truy xuất nhanh ZIN theo máy (có thể nâng cấp lên SSD 128G lại càng thêm nhanh). 

 • Card màn hình Intel HD4000 - Đồ họa nhanh, mát. 

 • LCD 15.6 inch LED chuẩn HD (1366x768),  lụa chống chói, sáng đẹp long lanh. 

 • Pin 6 cell sài 3-4 tiếng, cực khủng,  win7 bản quyền

 • Kết Nối: 1 VGA port,1 USB 3.0, 3 USB 2.0 (1 always-on), RJ45, 4-in-1 SD Card Reader (SD/SDHC/SDXC/MMC slot), 1 MiniDisplayPort with audio, 1 3.5mm combo mic/headphone Jack, Express Card 54mm (configurable), Smart Card Reader (optional)

 • Phụ kiện: Pin + Sạc Zin theo máy. 


Giá bán:  4.999.000

Lenovo thinkpad L540 i5 4300 gia 5.500.000 Alo 0868100939

IBM Thinkpad L540-Haswell Core i5 4200M-Bàn phím số -

Dòng máy business siêu cao cấp của IBM Thinkpad, siêu bền bỉ. 

Thinkpad L540 được trang bị vi xử lý core i5 4200M- upto 3.1 ghz. Chip Haswell dòng M đời mới mạnh mẽ

Bộ vỏ làm bằng sợi Cacbon siêu cứng cáp và rất sang trọng, bộ khung và bản lề rất chắc chắn,- Hàng Mỹ like new.

Cấu hình:
 • CPU: Intel® Core i5 4200M (2×2.5GHz) Haswell - Turbo : 3.1GHz - Cache 3MB. mạnh & siêu mát
 • Chipset : Intel QM87 (Lynx Point)
 • Memory: 4GB DDR3 (Bus 1600Mhz)
 • HDD: 500GB SATA
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
 • Display : 15.6 inch LED Anti Glare WXGA HD (1366x768)
 • Thông tin thêm: Wireless: WiFi 802.11 b/g/nOptical: DVDRWThông tin thêm : (1) VGA; (1) HDMI; (2) USB 3.0; (1) Always on USB 2.0; (1) RJ45; (1) 4-in-1 SD Card Reader; (1) Lenovo® OneLink; AN: Gigabit Ethernet (RJ-45 connector); Intel WL-N 7260 + Bluetooth 4.0; ThinkPad b/g/n Wireless BT Combo (1x1 BGN & Bluetooth 4.0); Intel Dual Band Wireless 7260AC + Bluetooth 4.0;
 • Battery : Up to 6 hrs with standard 48 WHr 6 Cell Cylindrical Li-Ion.
 • OS: Windows 7 Professional 64bit License và các ứng dụng theo yêu cầu khách hàng
alo 0868100939

Hp probook 6570b i5 gia 4.999.000 alo 0933448955

Hãng sản xuấtHP
Tên sản phẩmHP Probook 6570B
Bộ vi xử líIntel® Core™ i5-3340M Processor (3M Cache, up to 3.40 GHz)
Bộ nhớ trong4GB DDR3L - bus 1600 Mhz
Ổ đĩa cứng320GB Sata 7200 RPM

alo 0933448955 TPHCM

Hp elitebook 8540p i5 3.999.000 alo 0868100939

Bán laptop cũ HP Elitebook 8540p


Laptop88 vừa nhập được hơn chục chiếc laptop HP Elitebook 8540p cũ hàng Mỹ cực chất. Máy thuộc dòng Elitebook cao cấp nên rất bền. Đạt tiêu chuẩn quân sự Mỹ chống va đập, chống gió bụi và đổ nước, màn hình chống chói chất lượng cao. Máy vỏ nhôm khối nên hầu như không bị xước xát gì cả, hình thức còn mới trên 90%. Cấu hình máy mạnh CPU Core i5, cạc rời 1GB NVidia, màn hình lớn sử dụng làm việc và giải trí đều tốt. Máy zin nguyên bản 100%, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo không một lỗi nhỏ. 

Hp Elitebook 2740p i5 3.999.000 va i7 4.500.000 alo 0868100939

Bán laptop cũ HP Elitebook 2740p alo 0868100939


HP Elitebook 2740p dùng màn hình LED 12,1" độ phân giải 1280 x 800 có tùy chọn chống chói để dùng ngoài trời. Với màn hình cảm ứng điện dung, bạn có thể tùy ý dùng bút, ngón tay để điều khiển máy hoạt động. Bên dưới lớp vỏ cứng cáp là CPU Core i5 hoặc Core i7 nhưng đáng tiếc là 2740p không có card đồ họa rời. Pin tiêu chuẩn 6 cell được bán kèm theo máy nhưng người dùng vẫn có thể chọn thêm pin mở rộng để kéo dài thêm 6 tiếng làm việc. Giá khởi điểm của HP EliteBook 2740p là 1600 USD và sẽ xuất hiện đầu tiên tại Mỹ vào tháng 4 năm nay. (2010)

Laptop88 hiện bán laptop cũ HP Elitebook 2740p có hình thức còn đạt khoảng 85% so với máy mới. Máy sử dụng ổ cứng SSD nên chạy rất nhanh. Màn hình cảm ứng xoay 360 độ độc đáo. Cảm ứng của máy khá nhạy, dùng trải nghiệm windows 8.1 rất thích. Máy chất lượng rất tốt. Nguyên bản 100%, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo không lỗi gì. 

Dell latitude E7240 gia 6.800.000 cpu i5 alo 0868100939

Dell latitude E7240
Cpu i5 4300
Ram 4G
SSD 128G
LED 12.5"
Pin 3H
Chi tiết tính năng Laptop cu Dell Latitude E7240 UltraBook CPU i5 Haswell
CPUIntel® Core™ i5-4300U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz)
RAM4GB DDR3 bus 1600Mhz
Ổ cứngSSD 128GB Sata 3
Màn hình12.5inch HD (1366x768) Anti-Glare LED-backlit
Card đồ họaIntel® HD Graphics 4400 1GB
Alo 0868100939 va 0933448955

Dell latitude E7440 ultrabook 7.999.000 alo 0868100939

Dell latitude e7440 
cpu i5 4300 ram 4g HDD 500G
Gia 7.900.000 
Alo 0933448955

Thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng nhưng không kém phần chắc chắn

Nắp của laptop này được làm bằng sợi carbon mềm mại và mạnh mẽ. Sợi carbon được hỗ trợ bởi khung nhôm và bản lề thép cường lực.

Bên dưới bề mặt, Dell trang bị cho Latitude E7440 một khung kim loại đạt chuẩn MIL-STD-810G-tested Tri-Metal giúp tăng cường độ bền. Điều này có nghĩa là E7440 có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và rung động tốt hơn các laptopthông thường.

Phần đế bàn phím của Dell Latitude E7440 có cùng kết cấu tương tự như nắp của nó, người dùng sẽ cảm thấy rất thoải mái khi đánh máy.

Với kích thước 31 x 21 x 2 cm và trọng lượng 1,7 kg, Dell Latitude E7440 có khung máy nhỏ và mỏng nhìn không khác gì một chiếc Ultrobook đình đám.

Màn hình, âm thanh

Màn hình cảm ứng 14 inch với các tùy chọn độ phân giải 1920x1080, 1600x900, 1366x768 pixel làm cho Dell LatitudeE7440 hiển thị màu sắc sống động nhất. Khi sử dụng với các tác vụ hàng ngày thì màn hình của Dell E7440 đáp ứng tốt. Người dùng không gặp bất cứ vấn đề nào trong việc lựa chọn và di chuyển các ô ứng dụng trong Windows 8 và thao tác thu phóng hình ảnh.

Loa của Dell Latitude E7440 được gắn dưới đáy máy, mày phát ra thứ âm thanh rộn rã và khá tách bạch. Loa của E7440 cũng phát ra âm thanh lớn hơn những laptop trong cùng nhóm. Ở điểm số 88 dB (decibel, đơn vị đo âm thanh), E7440 đạt kết quả cao hơn Toshiba Tecra Z40 (79 dB), Acer TravelMate P345 (83 dB), Lenovo ThinkPad T440s (81 dB) và trung bình các laptop mỏng và nhẹ (82 dB) trong phép thử âm thanh LAPTOP Audio Test.

Bàn phím, touchpad

Vẫn giữ các ưu điểm của các đàn anh, Dell Latitude E7440 được trang bị bàn phím cho cảm giá gõ rất thoải mài, tuy nhiên do máy được thiết kế khác mỏng nên bàn phím có vẻ nông hơn các đàn anh như Dell E6430, Dell E5430.

Touchpad của Dell E7440 có kích thước 8,9 x 4,5 cm di chuyển qua lại dễ dàng, đáp ứng tốt các các thao tác cuộn bằng 2 ngón tay hay thu phóng, 4 phím nhấn chuột của Dell E7440 có độ đàn hồi tốt, cảm giác dễ chịu khi nhấn.

Các cổng kết nối

Dell Latitude E7440 có gần như đầy đủ các cổng kết nối mà bạn cần. Ở cạnh phải của laptop bạn sẽ thấy một jack cắm tay nghe, một cổng USB 3.0 và một khe khóa Kensington. Phía bên trái có một đầu đọc thẻ SmartCard và một khe cắm thẻ SD. Phía sau của laptop bạn sẽ thấy cổng nguồn, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0, một cổng mini DisplayPort và cổng Ethernet.

Nhiệt độ máy

Khe tản nhiệt gắn ở sườn E7440 giữ cho laptop luôn không quá nóng. Tuy không tốt hơn khi so với Thinkpad T440s, Toshiba z40 nhưng độ chênh lệch là không quá lớn, máy có thể hoạt động tốt trong thời gian dài.

[​IMG]


So sánh nhiệt độ của Dell E7440 với các dòng máy cùng phân khúc

Hiệu suất và khả năng đồ họa

Cấu hình của E7440 trong bài đánh giá này sở hữu vi xử lý Intel Core i5-4300 1.9GHz với 4GB RAM và ổ SSD 256GB. Sự kết hợp của những linh kiện trên cho phép laptop này xử lý đa nhiệm một cách dễ dàng. Cùng tham khảo một số hình ảnh chụp được khi chúng tôi test hiệu suất và khả năng đồ họa của máy sau đây:

[​IMG]


Kết quả đo hiệu năng của Dell E7440 với các dòng máy khác

[​IMG]


So sánh tốc độ khởi động máy của Dell E7440 với các dòng máy khác

[​IMG]


Tốc độ sao chép, lưu tập tin của Dell E7440 với các dòng máy khác

[​IMG]


Kết quả thử nghiệm đồ họa của Dell E7440 với các dòng máy khác

Kết luận

Dell Latitude E7440 là một Ultrabook doanh nhân cung cấp hiệu suất cao với vi xử lý Haswell hiệu quả và màn hình hiển thị màu sắc trung thực và âm thanh ấn tượng trong một thiết kế hấp dẫn và bền chắc. Những người tiêu dùng thường xuyên di chuyển và nhân viên văn phòng chắc chắn sẽ hài lòng với khung kim loại Tri-Metal đạt tiêu chuẩn quân sự của E7440, khung máy này giúp laptop chịu được các va chạm và nhiệt độ khắc nghiệt khi di chuyển.

Bên cạnh những ưu điểm thì Laptop Dell E7440 cũng còn một số hạn chế như: Bàn phìm cho cảm giác gõ chưa thật sự thoải mài, thời lượng pin còn thấp so với một chiết Ultrabook,...

Nếu là một fan ruột của Dell thì về cơ bản Dell Latitude E7440 sẽ không làm bạn thất vọng.