Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

IBM T500 P8700 2.5ghz 15.6" 2.500.000 alo 0933448955

IBM Thinkpad T500 P8700 2.5ghz Ram 2G HDD 160G 15.6" 2.500.000 alo 0933448955